0936079616
khoaquocte@is-dnu.edu.vn

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh về Kinh tế Nông Nghiệp - MBA in Agri Business

Cập nhật: 21-05-2020 08:37:18 | CHARISMA UNIVERSITY, TCI, UK | Lượt xem: 224

CHARISMA có nghĩa là Nguồn sức mạnh phi thường. Chúng tôi tin tưởng rằng mỗi học viên đến với chúng tôi sẽ nhận được một sức mạnh phi thường để học hỏi, phát triển bản thân và cùng hợp tác sáng tạo.

 +   CHARISMA được Bộ Giáo dục Turks and Caicos (thuộc các vùng lãnh thổ của Vương Quốc Anh tại hải ngoại) kiểm định, công nhận và cho phép đào tạo cấp bằng các trình độ Cao đẳng, Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ và các chương trình Chứng chỉ nghề.

+   CHARISMA đã được tổ chức ACBSP, Hoa kỳ kiểm định. ACBSP kiểm định các chương trình nằm trong trường kinh doanh và các chương trình liên quan đến kinh doanh trình độ cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ trên toàn thế giới. ACBSP được Hội đồng về Kiểm định Giáo dục Đại học của Hoa kỳ (CHEA) công nhận.

+   CHARISMA đã nhận được chứng nhận kiểm định hệ thống của ACQUIN, một tổ chức về kiểm định, chứng nhận và đảm bảo chất lượng của Đức, được Hội đồng Kiểm định Đức công nhận. ACQUIN cũng được Châu Âu và Mỹ công nhận. Charisma là trường đại học duy nhất ở vùng Caribe nhận được chứng nhận kiểm định hệ thống này.

+   CHARISMA là thành viên của Hiệp hội các trường Đại học Quốc tế (IAU). Hiệp hội được thành lập năm 1950 dưới sự bảo trợ của UNESCO. IAU là hiệp hội toàn cầu hàng đầu của các tổ chức giáo dục đại học từ hơn 130 nước trên khắp thế giới. Thành viên phải được công nhân bởi cơ quan có thẩm quyền quốc gia hoặc tương đương. Mã số thành viên là: Charisma University: IAU-026987.

+   CHARISMA là thành viên của Hội đồng Giáo dục Hoa kỳ (American Council on Education - ACE). 
Chính sách hội viên của ACE dành cho tất cả các trường đại học và cao đẳng được phép cấp bằng của Hoa Kỳ, các trường phải được kiểm định bởi một trong các tổ chức kiểm định được CHEA công nhận.
Đối với các thành viên quốc tế là các tổ chức giáo dục đại học, các tổ chức cấp bằng hoặc các hiệp hội được công nhận bởi một cơ quan có thẩm quyền phù hợp tại nước sở tại và nằm ngoài Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của Hoa kỳ.

Kinh tế Nông Nghiệp chính là nghiên cứu về người tiêu dùng thực phẩm, các nhà bán lẻ, nhà tiếp thị, nhà chế biến và các nhà sản xuất sơ cấp  tập trung vào việc quản lý có lợi cho chuỗi nhà sản xuất đến người tiêu dùng.

Chương trình này cung cấp cho học viên những cơ hội để nâng cao kiến thức, kỹ năng và thực hành của họ; phát triển sự nghiệp của họ; và có thể đưa ra kết quả có lợi hơn cho kinh doanh nông nghiệp. Học viên học cách định vị, phân tích, giải thích, tổng hợp và áp dụng thông tin cho các vấn đề và cơ hội kinh doanh nông nghiệp.

Học viên tốt nghiệp thể hiện kiến thức chuyên ngành quản lý kinh doanh nông nghiệp và kinh doanh và kỹ năng giao tiếp liên quan đến các ngành học lựa chọn của mình.

Chương trình này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp muốn nâng cấp kỹ năng quản lý của họ; những người muốn chuyển hướng sự nghiệp của họ vào kinh doanh nông nghiệp; và sinh viên mới tốt nghiệp ngành kinh doanh hoặc khoa học nông nghiệp / nông thôn muốn nâng cao triển vọng việc làm của họ hoặc làm việc hướng tới một một bằng cấp cao hơn dựa trên nghiên cứu.

Cơ hội là việc với các đại gia về hàng hóa, các tổ chức tài chính, các công ty kinh doanh nông nghiệp và các công ty điều hành các trang trại, các công cụ của chính phủ và các cơ quan phát triển cộng đồng và khu vực. 

 

Thông tin chi tiết về chương trình cũng như các hỗ trợ xin liên hệ

Khoa Quốc tế - Đại học Đại Nam: Hotline: 093 607 9616, khoaquocte@is-dnu.edu.vn

Đối tác / Partners

 • SBP

 • iJET

 • IJPR

 • irate

 • UWS_logo

 • SRC_logo

 • LUC_logo

 • IJICC_logo

 • GMM_logo

 • FormGEN-logo

 • CU_logo

 • University_of_Chichester_new_logo_design

 • ISHOU UNIVERSITH

Bản quyền nội dung thuộc về Khoa Quốc tế- Đại học Đai Nam. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb