0936079616
khoaquocte@is-dnu.edu.vn

Tiến sĩ Giáo dục - Doctor of Education with Specialization in Higher Education

Cập nhật: 18-03-2020 01:12:43 | CHARISMA UNIVERSITY, TCI, UK | Lượt xem: 24

Tiến sĩ Giáo dục - Doctor of Education with Specialization in Higher Education

Tiến sĩ Giáo dục với chuyên ngành Giáo dục Đại học là một chương trình dành cho những học viên có mong muốn làm quản lý trong lĩnh vực giáo dục đại học. Chương trình được thiết kế để trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để trở thành một nhà quản lý hiệu quả trong các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên khắp thế giới.

Thông qua chương trình NCS sẽ có thêm kiến thức, hiểu biết về việc thực hiện các chiến lược hiệu quả, phân tích các nghiên cứu, dữ liệu tài chính và ngân sách, vai trò của Hội đồng Quản trị, Ủy ban giám sát, Hội đồng nhà trường, vai trò của các cơ quan chủ quản, nhà nước, vai trò của từ thiện trong các hoạt động chung, hàng ngày của một trường đại học hoặc cao đẳng. Nắm vững qui trình công nhận, đánh giá trong trường đại học, cao đẳng. Thông qua luận án tiến sĩ sẽ khám phá các giải pháp thực tế cho các vấn đề, thách thức và vấn đề mà giáo dục ngày nay phải đối mặt.  Tập trung vào các vấn đề, thực hành và nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục đại học. Thúc đẩy nghiên cứu học thuật trong các lĩnh vực quan tâm trí tuệ và chuyên nghiệp. Trau dồi phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề và chuyên môn.

Chương trình Tiến sĩ Giáo dục chuyên ngành Giáo dục Đại học có 63 tín chỉ. Thời gian hoàn thành chương trình tối thiểu 2 năm và tối đa là 4 năm

Thông tin chi tiết về chương trình cũng như các hỗ trợ xin liên hệ

Khoa Quốc tế - Đại học Đại Nam: Hotline: 093 607 9616, khoaquocte@is-dnu.edu.vn

Đối tác / Partners

 • iJET

 • IJPR

 • irate

 • UWS_logo

 • SRC_logo

 • LUC_logo

 • IJICC_logo

 • GMM_logo

 • FormGEN-logo

 • CU_logo

 • University_of_Chichester_new_logo_design

 • ISHOU UNIVERSITH

Bản quyền nội dung thuộc về Khoa Quốc tế- Đại học Đai Nam. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb