0936079616
khoaquocte@is-dnu.edu.vn

Tiến sĩ Giáo dục - Doctor of Education with Specialization in Higher Education

Cập nhật: 18-03-2020 01:12:43 | CHARISMA UNIVERSITY, TCI, UK | Lượt xem: 905

CHARISMA có nghĩa là Nguồn sức mạnh phi thường. Chúng tôi tin tưởng rằng mỗi học viên đến với chúng tôi sẽ nhận được một sức mạnh phi thường để học hỏi, phát triển bản thân và cùng hợp tác sáng tạo.

 +   CHARISMA được Bộ Giáo dục Turks and Caicos (thuộc các vùng lãnh thổ của Vương Quốc Anh tại hải ngoại) kiểm định, công nhận và cho phép đào tạo cấp bằng các trình độ Cao đẳng, Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ và các chương trình Chứng chỉ nghề.

+   CHARISMA đã được tổ chức ACBSP, Hoa kỳ kiểm định. ACBSP kiểm định các chương trình nằm trong trường kinh doanh và các chương trình liên quan đến kinh doanh trình độ cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ trên toàn thế giới. ACBSP được Hội đồng về Kiểm định Giáo dục Đại học của Hoa kỳ (CHEA) công nhận.

+   CHARISMA đã nhận được chứng nhận kiểm định hệ thống của ACQUIN, một tổ chức về kiểm định, chứng nhận và đảm bảo chất lượng của Đức, được Hội đồng Kiểm định Đức công nhận. ACQUIN cũng được Châu Âu và Mỹ công nhận. Charisma là trường đại học duy nhất ở vùng Caribe nhận được chứng nhận kiểm định hệ thống này.

+   CHARISMA là thành viên của Hiệp hội các trường Đại học Quốc tế (IAU). Hiệp hội được thành lập năm 1950 dưới sự bảo trợ của UNESCO. IAU là hiệp hội toàn cầu hàng đầu của các tổ chức giáo dục đại học từ hơn 130 nước trên khắp thế giới. Thành viên phải được công nhân bởi cơ quan có thẩm quyền quốc gia hoặc tương đương. Mã số thành viên là: Charisma University: IAU-026987.

+   CHARISMA là thành viên của Hội đồng Giáo dục Hoa kỳ (American Council on Education - ACE). 
Chính sách hội viên của ACE dành cho tất cả các trường đại học và cao đẳng được phép cấp bằng của Hoa Kỳ, các trường phải được kiểm định bởi một trong các tổ chức kiểm định được CHEA công nhận.
Đối với các thành viên quốc tế là các tổ chức giáo dục đại học, các tổ chức cấp bằng hoặc các hiệp hội được công nhận bởi một cơ quan có thẩm quyền phù hợp tại nước sở tại và nằm ngoài Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của Hoa kỳ.

Tiến sĩ Giáo dục với chuyên ngành Giáo dục Đại học - Ed.D (Doctor of Education with Specialization in Higher Education)​ là một chương trình dành cho những học viên có mong muốn làm quản lý trong lĩnh vực giáo dục đại học. Chương trình được thiết kế để trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để trở thành một nhà quản lý hiệu quả trong các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên khắp thế giới.

Thông qua chương trình Nghiên cứu sinh (NCS) sẽ có thêm kiến thức, hiểu biết về việc thực hiện các chiến lược hiệu quả, phân tích các nghiên cứu, dữ liệu tài chính và ngân sách, vai trò của Hội đồng Quản trị, Ủy ban giám sát, Hội đồng nhà trường, vai trò của các cơ quan chủ quản, nhà nước, vai trò của từ thiện trong các hoạt động chung, hàng ngày của một trường đại học hoặc cao đẳng. Nắm vững qui trình công nhận, đánh giá trong trường đại học, cao đẳng. Thông qua luận án tiến sĩ sẽ khám phá các giải pháp thực tế cho các vấn đề, thách thức và vấn đề mà giáo dục ngày nay phải đối mặt.  Tập trung vào các vấn đề, thực hành và nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục đại học. Thúc đẩy nghiên cứu học thuật trong các lĩnh vực quan tâm trí tuệ và chuyên nghiệp. Trau dồi phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề và chuyên môn.

Chương trình Tiến sĩ Giáo dục chuyên ngành Giáo dục Đại học có 63 tín chỉ. Thời gian hoàn thành chương trình tối thiểu 2 năm và tối đa là 4 năm

 

Thông tin chi tiết về chương trình cũng như các hỗ trợ xin liên hệ

Khoa Quốc tế - Đại học Đại Nam: Hotline: 093 607 9616, khoaquocte@is-dnu.edu.vn

Đối tác / Partners

 • ATHE

 • SBP

 • iJET

 • IJPR

 • irate

 • UWS_logo

 • SRC_logo

 • LUC_logo

 • IJICC_logo

 • GMM_logo

 • FormGEN-logo

 • CU_logo

 • University_of_Chichester_new_logo_design

 • ISHOU UNIVERSITH

Bản quyền nội dung thuộc về Khoa Quốc tế- Đại học Đai Nam. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb