0936079616
khoaquocte@is-dnu.edu.vn

Tiến sĩ Khoa học về Kế toán & Kiểm toán Pháp lý - Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Forensic Accounting and Audit

Cập nhật: 18-03-2020 01:12:40 | CHARISMA UNIVERSITY, TCI, UK | Lượt xem: 29

Tiến sĩ Khoa học về Kế toán & Kiểm toán Pháp lý - Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Forensic Accounting and Audit

Chương trình Tiến sĩ Khoa học về Kế toán và Kiểm toán Pháp lý  này được thiết kế để cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực thanh tra kế toán và kiểm toán. Bằng cấp này bao gồm các khóa học về kỹ thuật thanh tra kế toán, phát hiện gian lận, quản lý dữ liệu, điều tra mạng, định giá doanh nghiệp và khía cạnh đạo đức của nghề này. Chương trình tích hợp các bài tập tình huống và bài tập thực tế. 

Mục tiêu của chương trình là trang bị cho NCS các kiến thức để xác định và áp dụng đạo đức pháp luật và các thủ tục cho kế toán điều tra. Điều tra và phát hiện gian lận kế toán và kiểm toán. Thiết lập các phương pháp để phát hiện và ngăn ngừa các hành vi gian lận trong kế toán và kiểm toán.

Chương trình Tiến sĩ Khoa học về Kế toán & Kiểm toán Pháp lý có 73 tín chỉ. Thời gian hoàn thành chương trình tối thiểu 2 năm và tối đa là 4 năm.

 

Thông tin chi tiết về chương trình cũng như các hỗ trợ xin liên hệ

Khoa Quốc tế - Đại học Đại Nam: Hotline: 093 607 9616, khoaquocte@is-dnu.edu.vn

Đối tác / Partners

 • iJET

 • IJPR

 • irate

 • UWS_logo

 • SRC_logo

 • LUC_logo

 • IJICC_logo

 • GMM_logo

 • FormGEN-logo

 • CU_logo

 • University_of_Chichester_new_logo_design

 • ISHOU UNIVERSITH

Bản quyền nội dung thuộc về Khoa Quốc tế- Đại học Đai Nam. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb