0936079616
khoaquocte@is-dnu.edu.vn

Tiến sĩ Khoa học về Luật – Doctor of Philosophy (PhD) in Law

Cập nhật: 18-03-2020 01:44:42 | CHARISMA UNIVERSITY, TCI, UK | Lượt xem: 22

Tiến sĩ Khoa học về Luật – Doctor of Philosophy (PhD) in Law

Tiến sĩ Khoa học (PhD) về Luật là học vị cao nhất trong chương trình luật. PhD in Law ở một số nước còn gọi là Doctor of 
Juridical Science (S.J.D. or J.S.D).

 Chương trình chủ yếu tập trung vào nghiên cứu trong các lĩnh vực của pháp luật, được thiết kế trang cho những ứng viên muốn có sự nghiệp là các học giả hoặc giảng viên trong lĩnh vực pháp lý.

NCS được khuyến khích xây dựng kế hoạch học tập của riêng mình. Họ sẽ dành phần lớn năm đầu tiên để phát triển kế hoạch học tập, điều này sẽ hỗ trợ họ trong công việc luận văn tương ứng.

Chương trình này là duy nhất, không giống như các chương trình tiến sĩ khác dành cho sinh viên muốn tìm hiểu về luật từ những khía cạnh quan điểm của Khoa học xã hội hoặc Nhân văn. Bằng Tiến sĩ Khoa học về Luật này dành cho các ứng viên tìm kiếm những nghiên cứu nâng cao luật từ góc độ của pháp luật. Ngoài ra, chương trình còn cung cấp cho các NCS một cơ hội để đóng góp cho sự phát triển của ngành luật về mặt học thuật.

Có năm chuyên ngành để ứng viên có thể lựa chọn như: 
+ Luật quốc tế
+ Nghiên cứu So sánh Pháp lý
+ Khủng bố và Chống Khủng bố
+ Luật Môi trường 
+ Luật Y tế.

Chương trình Tiến sĩ Khoa học về Luật bao gồm 60 tín chỉ với 5 chuyên ngành. Thời gian hoàn thành chương trình tối thiểu 3 năm và tối đa là 5 năm

Thông tin chi tiết về chương trình cũng như các hỗ trợ xin liên hệ

Khoa Quốc tế - Đại học Đại Nam: Hotline: 093 607 9616, khoaquocte@is-dnu.edu.vn

Đối tác / Partners

 • iJET

 • IJPR

 • irate

 • UWS_logo

 • SRC_logo

 • LUC_logo

 • IJICC_logo

 • GMM_logo

 • FormGEN-logo

 • CU_logo

 • University_of_Chichester_new_logo_design

 • ISHOU UNIVERSITH

Bản quyền nội dung thuộc về Khoa Quốc tế- Đại học Đai Nam. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb