0936079616
khoaquocte@is-dnu.edu.vn

Tiến sĩ Khoa học về Quản trị An ninh Mạng – Doctor of Philosophy (PhD) in Cyber Securities Adminnistration

Cập nhật: 18-03-2020 01:14:39 | CHARISMA UNIVERSITY, TCI, UK | Lượt xem: 552

 • CHARISMA có nghĩa là Nguồn sức mạnh phi thường. Chúng tôi tin tưởng rằng mỗi học viên đến với chúng tôi sẽ nhận được một sức mạnh phi thường để học hỏi, phát triển bản thân và cùng hợp tác sáng tạo.

 +   CHARISMA được Bộ Giáo dục Turks and Caicos (thuộc các vùng lãnh thổ của Vương Quốc Anh tại hải ngoại) kiểm định, công nhận và cho phép đào tạo cấp bằng các trình độ Cao đẳng, Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ và các chương trình Chứng chỉ nghề.

+   CHARISMA đã được tổ chức ACBSP, Hoa kỳ kiểm định. ACBSP kiểm định các chương trình nằm trong trường kinh doanh và các chương trình liên quan đến kinh doanh trình độ cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ trên toàn thế giới. ACBSP được Hội đồng về Kiểm định Giáo dục Đại học của Hoa kỳ (CHEA) công nhận.

+   CHARISMA đã nhận được chứng nhận kiểm định hệ thống của ACQUIN, một tổ chức về kiểm định, chứng nhận và đảm bảo chất lượng của Đức, được Hội đồng Kiểm định Đức công nhận. ACQUIN cũng được Châu Âu và Mỹ công nhận. Charisma là trường đại học duy nhất ở vùng Caribe nhận được chứng nhận kiểm định hệ thống này.

+   CHARISMA là thành viên của Hiệp hội các trường Đại học Quốc tế (IAU). Hiệp hội được thành lập năm 1950 dưới sự bảo trợ của UNESCO. IAU là hiệp hội toàn cầu hàng đầu của các tổ chức giáo dục đại học từ hơn 130 nước trên khắp thế giới. Thành viên phải được công nhân bởi cơ quan có thẩm quyền quốc gia hoặc tương đương. Mã số thành viên là: Charisma University: IAU-026987.

+   CHARISMA là thành viên của Hội đồng Giáo dục Hoa kỳ (American Council on Education - ACE). 
Chính sách hội viên của ACE dành cho tất cả các trường đại học và cao đẳng được phép cấp bằng của Hoa Kỳ, các trường phải được kiểm định bởi một trong các tổ chức kiểm định được CHEA công nhận.
Đối với các thành viên quốc tế là các tổ chức giáo dục đại học, các tổ chức cấp bằng hoặc các hiệp hội được công nhận bởi một cơ quan có thẩm quyền phù hợp tại nước sở tại và nằm ngoài Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của Hoa kỳ.

 

Chương trình Tiến sĩ Khoa học (Ph.D.) về Quản trị An ninh Mạng là một chương trình cấp bằng dành cho các chuyên gia tìm cách phát hiện tội phạm mạng trong khi bảo vệ thông tin bí mật được lưu trữ trong máy tính. Được thiết kế để cung cấp một chương trình đào tạo tiên tiến hơn trong ngành khoa học máy tính để nhằm đáp ứng được với những tiến bộ và thay đổi nhanh chóng trong lĩnh vực máy tính và công nghệ.

Mục đích để thiết lập chương trình này là để đáp ứng nhu cầu được công nhận của các ngành công nghiệp và doanh nghiệp để cải thiện năng suất nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu, bảo mật công nghệ thông tin và một mục đích khác nữa là để đáp ứng nhu cầu của các chính phủ về sự trợ giúp chuyên ngành và tư vấn về phân tích chính sách và xây dựng trong khoa học và công nghệ; lập kế hoạch, dự báo và đánh giá công nghệ; quản lý dự án và chương trình.

Chương trình Tiến sĩ Khoa học về Quản trị An Ninh Mạng có 63 tín chỉ. Thời gian hoàn thành chương trình Tối thiểu 2 năm và tối đa là 4 năm.

Thông tin chi tiết về chương trình cũng như các hỗ trợ xin liên hệ

Khoa Quốc tế - Đại học Đại Nam: Hotline: 093 607 9616, khoaquocte@is-dnu.edu.vn

 

Đối tác / Partners

 • ATHE

 • SBP

 • iJET

 • IJPR

 • irate

 • UWS_logo

 • SRC_logo

 • LUC_logo

 • IJICC_logo

 • GMM_logo

 • FormGEN-logo

 • CU_logo

 • University_of_Chichester_new_logo_design

 • ISHOU UNIVERSITH

Bản quyền nội dung thuộc về Khoa Quốc tế- Đại học Đai Nam. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb