0936079616
khoaquocte@is-dnu.edu.vn

Tiến sĩ Khoa học về Quản trị An ninh Mạng – Doctor of Philosophy (PhD) in Cyber Securities Adminnistration

Cập nhật: 18-03-2020 01:14:39 | CHARISMA UNIVERSITY, TCI, UK | Lượt xem: 26

Tiến sĩ Khoa học về Quản trị An ninh Mạng – Doctor of Philosophy (PhD) in Cyber Securities Adminnistration

Chương trình Tiến sĩ Khoa học (Ph.D.) về Quản trị An ninh Mạng là một chương trình cấp bằng dành cho các chuyên gia tìm cách phát hiện tội phạm mạng trong khi bảo vệ thông tin bí mật được lưu trữ trong máy tính. Được thiết kế để cung cấp một chương trình đào tạo tiên tiến hơn trong ngành khoa học máy tính để nhằm đáp ứng được với những tiến bộ và thay đổi nhanh chóng trong lĩnh vực máy tính và công nghệ.

Mục đích để thiết lập chương trình này là để đáp ứng nhu cầu được công nhận của các ngành công nghiệp và doanh nghiệp để cải thiện năng suất nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu, bảo mật công nghệ thông tin và.  

Một mục đích khác nữa là để đáp ứng nhu cầu của các chính phủ về sự trợ giúp chuyên ngành và tư vấn về phân tích chính sách và xây dựng trong khoa học và công nghệ; lập kế hoạch, dự báo và đánh giá công nghệ; quản lý dự án và chương trình.

Chương trình Tiến sĩ Khoa học về Quản trị An Ninh Mạng có 63 tín chỉ. Thời gian hoàn thành chương trình Tối thiểu 2 năm và tối đa là 4 năm.

Thông tin chi tiết về chương trình cũng như các hỗ trợ xin liên hệ

Khoa Quốc tế - Đại học Đại Nam: Hotline: 093 607 9616, khoaquocte@is-dnu.edu.vn

 

Đối tác / Partners

 • iJET

 • IJPR

 • irate

 • UWS_logo

 • SRC_logo

 • LUC_logo

 • IJICC_logo

 • GMM_logo

 • FormGEN-logo

 • CU_logo

 • University_of_Chichester_new_logo_design

 • ISHOU UNIVERSITH

Bản quyền nội dung thuộc về Khoa Quốc tế- Đại học Đai Nam. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb