0936079616
khoaquocte@is-dnu.edu.vn

Tiến sĩ Khoa học về Quản trị Kinh doanh – Doctor of Philosophy (PhD) in Business Administration

Cập nhật: 18-03-2020 01:23:33 | CHARISMA UNIVERSITY, TCI, UK | Lượt xem: 520

CHARISMA có nghĩa là Nguồn sức mạnh phi thường. Chúng tôi tin tưởng rằng mỗi học viên đến với chúng tôi sẽ nhận được một sức mạnh phi thường để học hỏi, phát triển bản thân và cùng hợp tác sáng tạo.

 +   CHARISMA được Bộ Giáo dục Turks and Caicos (thuộc các vùng lãnh thổ của Vương Quốc Anh tại hải ngoại) kiểm định, công nhận và cho phép đào tạo cấp bằng các trình độ Cao đẳng, Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ và các chương trình Chứng chỉ nghề.

+   CHARISMA đã được tổ chức ACBSP, Hoa kỳ kiểm định. ACBSP kiểm định các chương trình nằm trong trường kinh doanh và các chương trình liên quan đến kinh doanh trình độ cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ trên toàn thế giới. ACBSP được Hội đồng về Kiểm định Giáo dục Đại học của Hoa kỳ (CHEA) công nhận.

+   CHARISMA đã nhận được chứng nhận kiểm định hệ thống của ACQUIN, một tổ chức về kiểm định, chứng nhận và đảm bảo chất lượng của Đức, được Hội đồng Kiểm định Đức công nhận. ACQUIN cũng được Châu Âu và Mỹ công nhận. Charisma là trường đại học duy nhất ở vùng Caribe nhận được chứng nhận kiểm định hệ thống này.

+   CHARISMA là thành viên của Hiệp hội các trường Đại học Quốc tế (IAU). Hiệp hội được thành lập năm 1950 dưới sự bảo trợ của UNESCO. IAU là hiệp hội toàn cầu hàng đầu của các tổ chức giáo dục đại học từ hơn 130 nước trên khắp thế giới. Thành viên phải được công nhân bởi cơ quan có thẩm quyền quốc gia hoặc tương đương. Mã số thành viên là: Charisma University: IAU-026987.

+   CHARISMA là thành viên của Hội đồng Giáo dục Hoa kỳ (American Council on Education - ACE). 
Chính sách hội viên của ACE dành cho tất cả các trường đại học và cao đẳng được phép cấp bằng của Hoa Kỳ, các trường phải được kiểm định bởi một trong các tổ chức kiểm định được CHEA công nhận.
Đối với các thành viên quốc tế là các tổ chức giáo dục đại học, các tổ chức cấp bằng hoặc các hiệp hội được công nhận bởi một cơ quan có thẩm quyền phù hợp tại nước sở tại và nằm ngoài Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của Hoa kỳ.

Chương trình Tiến sĩ Khoa học về Quản trị Kinh doanh là học vị giáo dục cao nhất cho những ai làm việc trong lĩnh vực điều hành kinh doanh và các doanh nhân. Nghiên cứu sinh (NCS) sẽ được trang bị với các kỹ năng đẳng cấp thế giới và kiến thức để chinh phục môi trường cạnh tranh trong kinh doanh. Chương trình cung cấp các kiến thức đào tạo toàn diện nhất về các lý thuyết và thực tiễn quản lý trên nhiều phương diện khác nhau bao gồm các phương pháp nghiên cứu và các nguyên tắc liên quan khác có ý nghĩa sống còn đối với việc ra quyết định kinh doanh tiên tiến. Việc đào tạo này sẽ mở ra cánh cửa cho các doanh nhân nắm giữ các vị trí điều hành hàng đầu trong các công ty đa quốc gia hàng đầu.

Chương trình luôn bám sát theo mục tiêu chính là để tiếp tục mở rộng sự đánh giá của NCS về các vấn đề quản lý quốc gia và quốc tế sẽ giúp họ cải thiện xã hội toàn cầu. Gắn liền với mục đích này là nâng cao năng lực xuất sắc, dựa trên lý thuyết và thực tiễn, về xử lý các xung đột hành chính liên quan đến một số vấn đề quản lý. 

Mục tiêu của chương trình là đào tạo ra  các chuyên gia kinh doanh được trang bị đẩy đủ, làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng kinh doanh. 

Chương trình Tiến sĩ Khoa học về Quản trị Kinh doanh có 63 tín chỉ. Thời gian hoàn thành chương trình tối thiểu 2 năm và tối đa là 4 năm

 

Thông tin chi tiết về chương trình cũng như các hỗ trợ xin liên hệ

Khoa Quốc tế - Đại học Đại Nam: Hotline: 093 607 9616, khoaquocte@is-dnu.edu.vn

Đối tác / Partners

 • ATHE

 • SBP

 • iJET

 • IJPR

 • irate

 • UWS_logo

 • SRC_logo

 • LUC_logo

 • IJICC_logo

 • GMM_logo

 • FormGEN-logo

 • CU_logo

 • University_of_Chichester_new_logo_design

 • ISHOU UNIVERSITH

Bản quyền nội dung thuộc về Khoa Quốc tế- Đại học Đai Nam. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb