0936079616
khoaquocte@is-dnu.edu.vn

Tiến sĩ Khoa học về Quản trị Kinh doanh – Doctor of Philosophy (PhD) in Business Administration

Cập nhật: 18-03-2020 01:23:33 | CHARISMA UNIVERSITY, TCI, UK | Lượt xem: 23

Tiến sĩ Khoa học về Quản trị Kinh doanh – Doctor of Philosophy (PhD) in Business Administration

Chương trình Tiến sĩ về Quản trị Kinh doanh là học vị giáo dục cao nhất cho những ai làm việc trong lĩnh vực điều hành kinh doanh và các doanh nhân. NCS sẽ được trang bị với các kỹ năng đẳng cấp thế giới và kiến thức để chinh phục môi trường cạnh tranh trong kinh doanh. Chương trình cung cấp các kiến thức đào tạo toàn diện nhất về các lý thuyết và thực tiễn quản lý trên nhiều phương diện khác nhau bao gồm các phương pháp nghiên cứu và các nguyên tắc liên quan khác có ý nghĩa sống còn đối với việc ra quyết định kinh doanh tiên tiến. Việc đào tạo này sẽ mở ra cánh cửa cho các doanh nhân nắm giữ các vị trí điều hành hàng đầu trong các công ty đa quốc gia hàng đầu.

Chương trình luôn bám sát theo mục tiêu chính là để tiếp tục mở rộng sự đánh giá của NCS về các vấn đề quản lý quốc gia và quốc tế sẽ giúp họ cải thiện xã hội toàn cầu. Gắn liền với mục đích này là nâng cao năng lực xuất sắc, dựa trên lý thuyết và thực tiễn, về xử lý các xung đột hành chính liên quan đến một số vấn đề quản lý. 

Mục tiêu của chương trình là đào tạo ra  các chuyên gia kinh doanh được trang bị đẩy đủ, làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng kinh doanh. 

Chương trình Tiến sĩ Khoa học về Quản trị Kinh doanh có 63 tín chỉ. Thời gian hoàn thành chương trình tối thiểu 2 năm và tối đa là 4 năm

Thông tin chi tiết về chương trình cũng như các hỗ trợ xin liên hệ

Khoa Quốc tế - Đại học Đại Nam: Hotline: 093 607 9616, khoaquocte@is-dnu.edu.vn

Đối tác / Partners

 • iJET

 • IJPR

 • irate

 • UWS_logo

 • SRC_logo

 • LUC_logo

 • IJICC_logo

 • GMM_logo

 • FormGEN-logo

 • CU_logo

 • University_of_Chichester_new_logo_design

 • ISHOU UNIVERSITH

Bản quyền nội dung thuộc về Khoa Quốc tế- Đại học Đai Nam. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb