0936079616
khoaquocte@is-dnu.edu.vn
Tiến sĩ Khoa học về Quản lý – Doctor of Philosophy (PhD) in Management

Tiến sĩ Khoa học về Quản lý – Doctor of Philosophy (PhD) in Management

Ngày: 18-03-2020 | Xem: 36

Tiến sĩ Khoa học về Quản lý – Doctor of Philosophy (PhD) in Management  KPT/JPS(FA 4303)11/25

Xem thêm
Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh – Doctor of Business Administration

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh – Doctor of Business Administration

Ngày: 18-03-2020 | Xem: 31

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh – Doctor of Business Administration (DBA) KPT/JPS (PA 10531) 11/23

Xem thêm
Tiến sĩ Khoa học về Quản trị An ninh Mạng – Doctor of Philosophy (PhD) in Cyber Securities Adminnistration

Tiến sĩ Khoa học về Quản trị An ninh Mạng – Doctor of Philosophy (PhD) in Cyber Securities Adminnistration

Ngày: 18-03-2020 | Xem: 27

Tiến sĩ Khoa học về Quản trị An ninh Mạng – Doctor of Philosophy (PhD) in Cyber Securities Adminnistration

Xem thêm
Tiến sĩ Khoa học về Quản trị Kinh doanh – Doctor of Philosophy (PhD) in Business Administration

Tiến sĩ Khoa học về Quản trị Kinh doanh – Doctor of Philosophy (PhD) in Business Administration

Ngày: 18-03-2020 | Xem: 24

Tiến sĩ Khoa học về Quản trị Kinh doanh – Doctor of Philosophy (PhD) in Business Administration

Xem thêm
Tiến sĩ Khoa học về Kế toán & Kiểm toán Pháp lý - Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Forensic Accounting and Audit

Tiến sĩ Khoa học về Kế toán & Kiểm toán Pháp lý - Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Forensic Accounting and Audit

Ngày: 18-03-2020 | Xem: 30

Tiến sĩ Khoa học về Kế toán & Kiểm toán Pháp lý - Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Forensic Accounting and Audit

Xem thêm
Tiến sĩ Khoa học về Luật – Doctor of Philosophy (PhD) in Law

Tiến sĩ Khoa học về Luật – Doctor of Philosophy (PhD) in Law

Ngày: 18-03-2020 | Xem: 22

Tiến sĩ Khoa học về Luật – Doctor of Philosophy (PhD) in Law

Xem thêm
Tiến sĩ Giáo dục - Doctor of Education with Specialization in Higher Education

Tiến sĩ Giáo dục - Doctor of Education with Specialization in Higher Education

Ngày: 18-03-2020 | Xem: 24

Tiến sĩ Giáo dục - Doctor of Education with Specialization in Higher Education

Xem thêm

Đối tác / Partners

 • iJET

 • IJPR

 • irate

 • UWS_logo

 • SRC_logo

 • LUC_logo

 • IJICC_logo

 • GMM_logo

 • FormGEN-logo

 • CU_logo

 • University_of_Chichester_new_logo_design

 • ISHOU UNIVERSITH

Bản quyền nội dung thuộc về Khoa Quốc tế- Đại học Đai Nam. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb