0936079616
khoaquocte@is-dnu.edu.vn
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Quản trị Nhãn hiệu Sang trọng – MBA in Luxury Management

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Quản trị Nhãn hiệu Sang trọng – MBA in Luxury Management

Ngày: 01-09-2021 | Xem: 289

- IAU là cơ sở giáo dục đại học hoạt động theo quy định của Bộ luật Giáo dục bang California, do Văn phòng          Giáo dục Sau Trung học Tư thục (BPPE) của Bang California cấp phép.  Mã trường #: 41500926. - Được kiểm định bởi TRACS, một cơ quan kiểm định cấp quốc gia. Và được phòng Giáo dục Hoa Kỳ (the     United States Department of Education - USDOE) và Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (Council for Higher     Education Accreditation - CHEA) công nhận. - Được liệt kê trong Cơ sở dữ liệu về các Tổ chức và Chương trình Sau Trung học được Kiểm định của Hoa kỳ (Database of Accredited Postsecondary Institutions and Programs - DAPIP) DAPIP ID: 248466 - Được SEVP (Chương trình Sinh viên và Trao đổi Du khách) chứng nhận. Bộ An ninh Nội địa (DHS) ủy quyền cho những trường có SEVP được làm việc trực tiếp với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) và cấp ra Biểu mẫu xin thị thực I-20, dạng thị thực du học không định cư (F1 visa). Mã số SEVIS #: LOS214F01373000. - Được tổ chức ENIC của Vương quốc Anh công nhận bằng cấp tương đương, và việc này sẽ giúp cho học viên đã tốt nghiệp sẽ có nhiều cơ hội hơn khi muốn tiếp tục học tập và làm việc tại Vương Quốc Anh.    

Xem thêm
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Quản trị Logistic – MBA in Logistic Management

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Quản trị Logistic – MBA in Logistic Management

Ngày: 01-09-2021 | Xem: 270

- IAU là cơ sở giáo dục đại học hoạt động theo quy định của Bộ luật Giáo dục bang California, do Văn phòng          Giáo dục Sau Trung học Tư thục (BPPE) của Bang California cấp phép.  Mã trường #: 41500926. - Được kiểm định bởi TRACS, một cơ quan kiểm định cấp quốc gia. Và được phòng Giáo dục Hoa Kỳ (the     United States Department of Education - USDOE) và Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (Council for Higher     Education Accreditation - CHEA) công nhận. - Được liệt kê trong Cơ sở dữ liệu về các Tổ chức và Chương trình Sau Trung học được Kiểm định của Hoa kỳ (Database of Accredited Postsecondary Institutions and Programs - DAPIP) DAPIP ID: 248466 - Được SEVP (Chương trình Sinh viên và Trao đổi Du khách) chứng nhận. Bộ An ninh Nội địa (DHS) ủy quyền cho những trường có SEVP được làm việc trực tiếp với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) và cấp ra Biểu mẫu xin thị thực I-20, dạng thị thực du học không định cư (F1 visa). Mã số SEVIS #: LOS214F01373000. - Được tổ chức ENIC của Vương quốc Anh công nhận bằng cấp tương đương, và việc này sẽ giúp cho học viên đã tốt nghiệp sẽ có nhiều cơ hội hơn khi muốn tiếp tục học tập và làm việc tại Vương Quốc Anh.    

Xem thêm
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Kinh tế Nông Nghiệp – MBA in Agribusiness

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Kinh tế Nông Nghiệp – MBA in Agribusiness

Ngày: 01-09-2021 | Xem: 273

- IAU là cơ sở giáo dục đại học hoạt động theo quy định của Bộ luật Giáo dục bang California, do Văn phòng          Giáo dục Sau Trung học Tư thục (BPPE) của Bang California cấp phép.  Mã trường #: 41500926. - Được kiểm định bởi TRACS, một cơ quan kiểm định cấp quốc gia. Và được phòng Giáo dục Hoa Kỳ (the     United States Department of Education - USDOE) và Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (Council for Higher     Education Accreditation - CHEA) công nhận. - Được liệt kê trong Cơ sở dữ liệu về các Tổ chức và Chương trình Sau Trung học được Kiểm định của Hoa kỳ (Database of Accredited Postsecondary Institutions and Programs - DAPIP) DAPIP ID: 248466 - Được SEVP (Chương trình Sinh viên và Trao đổi Du khách) chứng nhận. Bộ An ninh Nội địa (DHS) ủy quyền cho những trường có SEVP được làm việc trực tiếp với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) và cấp ra Biểu mẫu xin thị thực I-20, dạng thị thực du học không định cư (F1 visa). Mã số SEVIS #: LOS214F01373000. - Được tổ chức ENIC của Vương quốc Anh công nhận bằng cấp tương đương, và việc này sẽ giúp cho học viên đã tốt nghiệp sẽ có nhiều cơ hội hơn khi muốn tiếp tục học tập và làm việc tại Vương Quốc Anh.    

Xem thêm

Đối tác / Partners

 • ATHE

 • SBP

 • iJET

 • IJPR

 • irate

 • UWS_logo

 • SRC_logo

 • LUC_logo

 • IJICC_logo

 • GMM_logo

 • FormGEN-logo

 • CU_logo

 • University_of_Chichester_new_logo_design

 • ISHOU UNIVERSITH

Bản quyền nội dung thuộc về Khoa Quốc tế- Đại học Đai Nam. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb