0936079616
khoaquocte@is-dnu.edu.vn
Tiến sĩ Khoa học về Quản lý – Doctor of Philosophy (PhD) in Management

Tiến sĩ Khoa học về Quản lý – Doctor of Philosophy (PhD) in Management

Ngày: 18-03-2020 | Xem: 36

Tiến sĩ Khoa học về Quản lý – Doctor of Philosophy (PhD) in Management  KPT/JPS(FA 4303)11/25

Xem thêm
Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh – Doctor of Business Administration

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh – Doctor of Business Administration

Ngày: 18-03-2020 | Xem: 31

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh – Doctor of Business Administration (DBA) KPT/JPS (PA 10531) 11/23

Xem thêm

Đối tác / Partners

 • iJET

 • IJPR

 • irate

 • UWS_logo

 • SRC_logo

 • LUC_logo

 • IJICC_logo

 • GMM_logo

 • FormGEN-logo

 • CU_logo

 • University_of_Chichester_new_logo_design

 • ISHOU UNIVERSITH

Bản quyền nội dung thuộc về Khoa Quốc tế- Đại học Đai Nam. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb