0936079616
khoaquocte@is-dnu.edu.vn

Tiến sĩ Khoa học về Quản lý – Doctor of Philosophy (PhD) in Management

Cập nhật: 18-03-2020 01:55:31 | LINCOLN UNIVERSITY COLLEGE, Malaysia | Lượt xem: 36

Tiến sĩ Khoa học về Quản lý – Doctor of Philosophy (PhD) in Management 

KPT/JPS(FA 4303)11/25

Mục tiêu chính của chương trình Ph.D. về Quản lý tại Đại học Lincoln là chuẩn bị cho Nghiên cứu sinh (NCS) đủ điều kiện để làm việc trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu cấp đại học, cho các vị trí có trách nhiệm trong kinh doanh, trong  chính phủ. 

Chương trình nhằm cung cấp cho NCS kiến ​​thức nâng cao về lý thuyết và thực hành nghiên cứu quản lý với khái niệm về công việc nghiên cứu; trang bị để NCS có thể giải quyết vấn đề quan trọng, ra quyết định về các tình huống và trách nhiệm khác nhau trong quá trình làm việc của mình.

Ngoài ra, chương trình nhằm phát triển và chuẩn bị cho NCS kiến ​​thức và năng lực nghiên cứu hữu ích trong các lĩnh vực quản lý chuyên nghiệp như: Quản trị Nhân sự, Maketing, Quan hệ Công chúng, Quản lý vận hành và công nghệ, Quản trị Chiến lược Doanh nghiệp,  Quản lý Chuỗi Cung ứng và Vận tải, Kế toán Tài chính, Quản lý Tin học Y tế, Quản lý Chăm sóc Sức khỏe, Quản lý Du lịch, Khách sạn, Luật Kinh doanh và nhiều lĩnh vực liên quan khác ...

Thông tin chi tiết về chương trình cũng như các hỗ trợ xin liên hệ

Khoa Quốc tế - Đại học Đại Nam: Hotline: 093 607 9616, khoaquocte@is-dnu.edu.vn

Đối tác / Partners

 • iJET

 • IJPR

 • irate

 • UWS_logo

 • SRC_logo

 • LUC_logo

 • IJICC_logo

 • GMM_logo

 • FormGEN-logo

 • CU_logo

 • University_of_Chichester_new_logo_design

 • ISHOU UNIVERSITH

Bản quyền nội dung thuộc về Khoa Quốc tế- Đại học Đai Nam. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb