0936079616
khoaquocte@is-dnu.edu.vn

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh – Doctor of Business Administration

Cập nhật: 18-03-2020 01:56:32 | LINCOLN UNIVERSITY COLLEGE, Malaysia | Lượt xem: 30

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh – Doctor of Business Administration (DBA)

KPT/JPS (PA 10531) 11/23

DBA tập trung vào sự phát triển năng lực tư duy của NCS và chuẩn bị cho họ cho các vai trò lãnh đạo, chẳng hạn như, điều hành hoặc chuyên gia về kinh doanh, những người sẽ tạo điều kiện cho phát triển các tổ chức kinh doanh và làm việc theo hướng thúc đẩy kinh doanh toàn cầu.

DBA giải quyết các thách thức kinh doanh toàn cầu của thế kỷ 21. Do đó, chương trình nghiên cứu này dành cho những người không chuyên, những người sẵn sàng đương đầu với những thách thức và có đóng góp đáng kể khi có liên quan đến toàn cầu.

Thông tin chi tiết về chương trình cũng như các hỗ trợ xin liên hệ

Khoa Quốc tế - Đại học Đại Nam: Hotline: 093 607 9616, khoaquocte@is-dnu.edu.vn

Đối tác / Partners

 • iJET

 • IJPR

 • irate

 • UWS_logo

 • SRC_logo

 • LUC_logo

 • IJICC_logo

 • GMM_logo

 • FormGEN-logo

 • CU_logo

 • University_of_Chichester_new_logo_design

 • ISHOU UNIVERSITH

Bản quyền nội dung thuộc về Khoa Quốc tế- Đại học Đai Nam. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb