0936079616
khoaquocte@is-dnu.edu.vn

Nghiên cứu Sau Tiến sĩ - Post Doctoral Fellow Award

Cập nhật: 10-06-2020 05:04:06 | Nghiên cứu Sau Tiến sĩ - Post Doctoral Fellow Award | Lượt xem: 258

Chương trình Nghiên cứu sau Tiến sĩ - Post Doctoral Fellow Award

Nghiên cứu Sau Tiến sĩ là chứng nhận dành cho những người đã có bằng tiến sĩ và muốn học tiếp chuyên ngành thay vì học thêm một bằng tiến sĩ nữa.

Toàn bộ chương trình có 24 tín chỉ, có thể hoàn thành trong tối thiểu 09 tháng và tối đa là 02 năm.

Ứng viên phải làm việc với một cố vấn nghiên cứu, cả 2 sẽ cùng hợp tác trong một dự án nghiên cứu do ứng viên lựa chọn.

Sau khi hoàn thành, nghiên cứu này phải được đưa ra trình bày tại một hội thảo chuyên ngành và/hoặc được đăng trên một tạp chí quốc tế SCOPUS.

 

Thông tin chi tiết về chương trình cũng như các hỗ trợ xin liên hệ

Khoa Quốc tế - Đại học Đại Nam: Hotline: 093 607 9616, khoaquocte@is-dnu.edu.vn

Đối tác / Partners

 • ATHE

 • SBP

 • iJET

 • IJPR

 • irate

 • UWS_logo

 • SRC_logo

 • LUC_logo

 • IJICC_logo

 • GMM_logo

 • FormGEN-logo

 • CU_logo

 • University_of_Chichester_new_logo_design

 • ISHOU UNIVERSITH

Bản quyền nội dung thuộc về Khoa Quốc tế- Đại học Đai Nam. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb