0936079616
khoaquocte@is-dnu.edu.vn

International Journal of Innovation, Creativity and Change (SCOPUS)

Cập nhật: 18-03-2020 01:59:48 | Tạp chí hợp tác | Lượt xem: 1312

International Journal of Innovation, Creativity and Change (IJICC)

ISSN 2201-132

IJICC là 1 tạp chí xuất bản các công trình học thuật thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo và thay đổi trong tất cả các lĩnh vực. Với trọng tâm là các bài báo sẽ có ảnh hưởng trong lĩnh vực mà tác giả nghiên cứu hoặc trên các lĩnh vực khác nhằm nâng cao sự hiểu biết trong các lĩnh vực đó. Tất cả các bài báo sẽ trải qua các qua trình xem xét, đánh giá kín theo các chỉ số của Scopus.

IJICC được nằm trong danh sách của Scopus® & ERA® (Excellence in Research Australia) l
 

Đối tác / Partners

 • ATHE

 • SBP

 • iJET

 • IJPR

 • irate

 • UWS_logo

 • SRC_logo

 • LUC_logo

 • IJICC_logo

 • GMM_logo

 • FormGEN-logo

 • CU_logo

 • University_of_Chichester_new_logo_design

 • ISHOU UNIVERSITH

Bản quyền nội dung thuộc về Khoa Quốc tế- Đại học Đai Nam. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb