0936079616
khoaquocte@is-dnu.edu.vn

International Journal of Psychosocial Rehabilitation (SCOPUS)

Cập nhật: 26-05-2020 05:06:42 | Tạp chí hợp tác | Lượt xem: 1441

International Journal of Psychosocial Rehabilitation (IJPR)

ISSN : 1475-7192

Thành lập năm 1996, IJPR là một tờ tạp chí đánh giá trực tuyến dành cho những người hành nghề tư vấn sức khỏe tâm thần, những người tiêu dùng và những nhà nghiên cứu ứng dụng. 

Ấn phẩm chuyên nghiệp, độc lập, phi lợi nhuận và dịch vụ lưu trữ thông tin này dành riêng cho việc tăng cường thực hành, phát triển chương trình, đánh giá chương trình và đổi mới trong các chương trình điều trị lạm dụng dược chất và sức khỏe tâm thần trên toàn thế giới. 

Mục tiêu của ỊPR là cung cấp một diễn đàn công cộng cho các học viên, người tiêu dùng và nhà nghiên cứu để giải quyết nhiều nhu cầu dịch vụ của bệnh nhân và gia đình và giúp xác định những gì hoạt động, cho ai trong nhiều trường hợp.

 

Đối tác / Partners

 • ATHE

 • SBP

 • iJET

 • IJPR

 • irate

 • UWS_logo

 • SRC_logo

 • LUC_logo

 • IJICC_logo

 • GMM_logo

 • FormGEN-logo

 • CU_logo

 • University_of_Chichester_new_logo_design

 • ISHOU UNIVERSITH

Bản quyền nội dung thuộc về Khoa Quốc tế- Đại học Đai Nam. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb