0936079616
khoaquocte@is-dnu.edu.vn

Journal of Global Merit Management

Cập nhật: 18-03-2020 01:02:48 | Tạp chí hợp tác | Lượt xem: 1146

Journal of Global Merit Management

ISSN 2411-6742

 

Xuất bản:    Global Merit Management Ltd; Hong Kong
Kiểm duyệt:   Global Merit Management Research Institute; USA
 

Tạp chí Global Merit Management (JoGMM) được phê chuẩn và đăng ký với Trung tâm Quốc tế, CIEPS có trụ sở tại Pháp để có số đăng ký và mã xuất bản ISSN 2411-6742. Tạp chí hiện đang phát hành 2 số một năm. 

ISSN (International Standard Serial Number) là mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (XBPNK), một mã được công nhận trên phạm vi toàn thế giới nhằm xác định nhan đề của các XBPNK. Khi đã có chỉ số ISSN, thì tạp chí sẽ được quốc tế thừa nhận chính thức và giới thiệu trên quy mô toàn cầu.

Tạp chí chú trọng vào thực hành thay vì lý thuyết, chúng tôi chấp nhận các bài viết về cả hai lĩnh vực thực hành và học thuật.  

JoGMM cam kết với quan điểm quản lý hàng đầu về một loạt các chủ đề liên quan đến quản trị kinh doanh với bối cảnh toàn cầu. Tuy nhiên ngoài việc chú trọng về quản trị toàn cầu, JoGMM còn không ngừng tìm kiếm những bài viết liên quan đến ứng dụng hoặc tiếp cận với khoa học xã hội để xuất bản. điều đó có nghĩa là những bài viết có liên quan hoặc nằm trong lĩnh vực khoa học xã hội và quản lý đều được khuyến khích.

 

Đối tác / Partners

 • ATHE

 • SBP

 • iJET

 • IJPR

 • irate

 • UWS_logo

 • SRC_logo

 • LUC_logo

 • IJICC_logo

 • GMM_logo

 • FormGEN-logo

 • CU_logo

 • University_of_Chichester_new_logo_design

 • ISHOU UNIVERSITH

Bản quyền nội dung thuộc về Khoa Quốc tế- Đại học Đai Nam. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb