0936079616
khoaquocte@is-dnu.edu.vn
Giảng viên đại học hạng I phải có ít nhất 6 bài báo khoa học quốc tế ISSN

Giảng viên đại học hạng I phải có ít nhất 6 bài báo khoa học quốc tế ISSN

Ngày: 11-05-2020 | Xem: 551

Giảng viên đại học hạng I phải có ít nhất 06 (sáu) bài báo khoa học là công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN..

Xem thêm

Đối tác / Partners

 • ATHE

 • SBP

 • iJET

 • IJPR

 • irate

 • UWS_logo

 • SRC_logo

 • LUC_logo

 • IJICC_logo

 • GMM_logo

 • FormGEN-logo

 • CU_logo

 • University_of_Chichester_new_logo_design

 • ISHOU UNIVERSITH

Bản quyền nội dung thuộc về Khoa Quốc tế- Đại học Đai Nam. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb