Lời chào mừng từ Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Xin chào mừng các bạn đến với Khoa Quốc tế, tên giao dịch quốc tế là International School (IS), của trường Đại học Đại Nam, Hà Nội, Việt Nam.

Khoa Quốc tế là nơi giới thiệu, tư vấn, cung cấp, các chương trình học quốc tế từ ngắn hạn, Tiếng Anh, trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học lấy chứng chỉ và bằng cấp quốc tế cho học viên Việt Nam có nhu cầu.

IS có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức tốt, kỹ năng thực hành thành thạo, khả năng làm việc độc lập, có tính sáng tạo cao, có ý thức và được trang bị ngoại ngữ tốt, nhằm cung cấp cho xã hội một đội ngũ nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Chúng tôi nỗ lực tìm hiểu, học hỏi, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, liên kết đào tạo với các trường đại học nước ngoài để đưa những chương trình học tập tiên tiến, cập nhật đến với sinh viên Việt nam.

Chúng tôi chú trọng và việc giới thiệu, cung cấp các chương trình đào tạo có chất lượng, tiêu chuẩn quốc tế để mang đến cho học viên một nền tảng kiến thức và kỹ năng sống vững vàng, tự tin sẵn sàng đáp ứng được những thay đổi và hòa nhập với thế giới.

Chúng tôi hy vọng rằng các bạn không chỉ học tập, nghiên cứu với IS mà còn tự tìm được hướng đi mới, tầm nhìn mới, kiến thức mới, tự hoàn thiện mình đế góp phần vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

Chúc các bạn học tập tốt.

TS. Lê Đắc Sơn

Chủ tịch HĐQT trường Đại học Đại Nam
Trưởng khoa Quốc tế