Sứ mệnh & Tầm nhìn

Thành công của Khoa Quốc tế phụ thuộc vào con người, cả trong và ngoài tổ chức, làm việc hướng tới một mục tiêu chung bao gồm những gì chúng ta tin tưởng và những gì chúng ta đại diện.

Chúng tôi tin tưởng vào học tập trọn đời: Chúng tôi chú trọng vào việc trợ giúp học viên, khách hàng, đối tác của mình thực hiện việc học tập trọn đời, thông qua các chương trình, sản phẩm và dịch vụ có chất lượng được thiết kế để phục vụ mục tiêu học tập của mọi người.

Chúng tôi tin tưởng và đặt lên hàng đầu nhu cầu của người học: Chúng tôi tồn tại để phục vụ học viên, khách hàng, đối tác vào những thời điểm và địa điểm thuận lợi cho họ, và để giúp họ đạt được mục tiêu học tập của mình.

Chúng tôi đại diện cho cơ hội: Chúng tôi luôn nỗ lực tìm kiếm để có thế cung cấp các cơ hội học tập với chi phí hợp lý, tạo điều kiện học tập cho tất cả những học viên có nhu cầu.

Chúng tôi tin tưởng và nỗ lực trong hợp tác: hợp tác với các khoa, phòng ban trong trường để phát triển các chương trình sáng tạo và phù hợp. Chủ động tìm kiếm quan hệ đối tác với các tổ chức trong và ngoài nước để mang đến lợi ích cho sinh viên Việt Nam.

Chúng tôi không chỉ giới hạn trong việc giới thiệu các chương trình tại Việt nam, mà còn hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực giáo dục như chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên, giao lưu văn hóa ...

Chúng tôi luôn chào đón và sẵn sàng hợp tác với các đối tác để cung cấp những chương trình đào tạo năng động, hợp lý và phù hợp cho sinh viên Việt Nam.

Chúng tôi cũng sẵn lòng làm việc với những doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm những nhân viên giỏi, có kỹ năng làm việc cho những dự án của mình tại Việt Nam, sinh viên của chúng tôi được đào tạo kỹ càng và sẵn sàng cho các công việc mới.