0936079616
khoaquocte@is-dnu.edu.vn

ATHE - Diploma Level 6

Cập nhật: 02-02-2021 04:51:47 | ATHE - Diploma Level 6 | Lượt xem: 221

ATHE - DIPLOMA Level 6 in Business & Administrative Management

 • ATHE LEVEL 6 là chương trình được Ofqual kiểm định bao gồm 120 tín chỉ và được quy đổi tương đương năm thứ 3 (năm cuối ở UK)  của chương trình Đại học.
 • Chương trình dành cho những ứng viên từ 25 tuổi trở lên, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc và muốn học lên chương trình Thạc sĩ. Hoặc có Diploma level 5 hoặc các bằng cấp quốc tế khác tương đương.
 • Thời gian hoàn thành chương trình: Tối thiểu là 6 tháng, tối đa là 5 năm.
 • Chương trình được thiết kế gồm 6 môn học (unit) với 6 bài luận (assignment).
 • Sau khi hoàn thành chương trình này, sinh viên sẽ nhận được Diploma Level 6 tương đương năm cuối đại học và có thể đăng ký thẳng vào chương trình thạc sĩ, của 1 trường đại học tại  Vương quốc Anh. Danh sách các trường đại học đối tác của ATHE https://www.athe.co.uk/progression-routes/.
 • Ngoài ra, sinh viên có thể lựa chọn theo học tiếp lên chương trình cao hơn là Diploma Level 7 để có thể chuyển tiếp vào giai đoạn 2 của chương trình Thạc sĩ tại Vương Quốc Anh sau khi kết thúc Diploma level 7.

Thông tin chi tiết về chương trình cũng như các hỗ trợ xin liên hệ

Khoa Quốc tế - Đại học Đại Nam: Hotline: 093 607 9616, khoaquocte@is-dnu.edu.vn

 

Đối tác / Partners

 • ATHE

 • SBP

 • iJET

 • IJPR

 • irate

 • UWS_logo

 • SRC_logo

 • LUC_logo

 • IJICC_logo

 • GMM_logo

 • FormGEN-logo

 • CU_logo

 • University_of_Chichester_new_logo_design

 • ISHOU UNIVERSITH

Bản quyền nội dung thuộc về Khoa Quốc tế- Đại học Đai Nam. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb