0936079616
khoaquocte@is-dnu.edu.vn

Trường Đại học Đại Nam được chính thức thành lập tại Thủ đô Hà Nội theo Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 14/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ, là một cơ sở giáo dục đại học nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đạo tạo trực tiếp quản lý.

 

Ngày 20/11/2019, Trường Đại học Đại Nam chính thức trở thành trường đại học ngoài công lập thứ 23 được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và là trường đại học thứ 8 công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ GD&ĐT

 

Trụ sở chính tại số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội có tổng diện tích 9.6 ha, bao gồm giảng đường, phòng thí nghiệm, thư viện, ký túc xá...

Khối văn phòng: 3.950m2 tại 56 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

110 phòng học          lý thuyết, giảng đường với tổng diện                                        tích 11.430m2.

30 phòng học            máy tính và ngoại ngữ với tổng diện                                        tích 1.556 m2.

20 phòng                  thực hành thí nghiệm dược - hóa.

03 xưởng                 thực hành thí nghiệm dược.

01 xưởng                 thực hành thí nghiệm kỹ thuật với tổng                                     diện tích 780 m2.

01 Thư viện             với diện tích 340 m2 với hơn 4.000 đầu                                     sách.

Thư viện điện tử      với hơn 1.2 triệu tài liệu, bài giảng, giáo                                   trình.

Ký túc xá                  144 phòng, với tổng diện tích 5.000 m2.

Trong những ngày đầu tiên thành lập (2007), trường có 220 sinh viên hệ đại học chính qui. Chỉ sau 2 năm thành lập (2010) con số đã là 3.000 sinh viên và đến năm học 2017-2018 con số đã lên tới 18.000 sinh viên. Hơn 9.000 sinh viên đã tốt nghiệp của chúng tôi đều kiếm được việc làm phù hợp.

Hiện nay trường có 15 khoa, 3 viện, 11 phòng, ban, trung tâm... với 398 cán bộ giảng dạy cơ hữu và hợp đồng dài hạn (trong đó giảng viên có trình độ Tiến sỹ trở lên chiếm 20%, thạc sỹ 60%).

Trường Đại học Đại Nam đặc biệt quan tâm tới công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ là một trong những nhiệm vụ chính hàng năm. Hàng năm nhà trường đều tổ chức các Hội thảo Khoa học các cấp, các hội nghị khoa học sinh viên, giảng viên. Về hợp tác quốc tế, nhà trường đã và đang đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học. Chúng tôi hoan nghênh và sẵn sàng hợp tác với tất cả các đối tác quốc tế để đưa được những chương trình học tập tiên tiến, cập nhật đến với học viên Việt Nam.

Dai Nam University (DNU) is a higher education institution, in the national education system and directly managed by Vietnam the Ministry of Education and Training. It was officially established in Hanoi capital and operating under the Regulation of Private University in accordance with Decision No. 1535/QD-TTg dated November 14, 2007 by the Prime Minister.

On November 20, 2019, Dai Nam University received National Accreditation Certificate, became the 23rd private university in Vietnam which is recognized as meeting the educational quality standard and is the 8th university recognized to meet the educational quality standard according to the new set of standards set by the Ministry of Education and Training.

Main Campus: 9.6 ha at No.1, Pho Xom. Phu Lam - Phu Luong. Ha Dong, Ha Noi. Including lecture halls, classrooms, labs, libraries, hostels...

Head Office: 3.950m2 at 56 Vu Trong Phung, Thanh Xuan Trung Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi

Classroom, Lecture hall:                   110 rooms with                                                                          total area of 11.431 m2

Computer and foreign language:      30 rooms with total area                                                            of 1.556m2

Pharmacitical -  Chemical Labs:       20

Pharmacy Practical Workshop:        03

Techical Practical Workshop:           01 with total areas of                                                                 780m2

Library                                            more than 4.000 titles,                                                               with total areas of 340m2

E - Library                                      1.2 millions books, study, l                                                         lecture materials...

Hostel:                                            144 rooms with total                                                                  areas of 5.000 m2.

In the early days of its founding (2007), the university had 220 full-time undergraduate students. Only after 2 years of establishment (2010) the number has been 3,000 students and by 2017-2018 the number has reached 18,000 students. More than 9,000 of our graduates have earned the right jobs.

Currently, DNU has 15 faculties, 3 institutes, 11 departments, committees, centers... with 398 full-time faculty members and long-term contracts (20% of which are PhDs and 60% are Masters).

DNU is particularly interested in the work of scientific research and international cooperation. Every year, DNU organizes scientific conferences at all levels, scientific conferences, students and lecturers. We welcome and are ready to cooperate with all international partners to provide advanced and up-to-date programs for Vietnamese students.

 

Đối tác / Partners

 • ATHE

 • SBP

 • iJET

 • IJPR

 • irate

 • UWS_logo

 • SRC_logo

 • LUC_logo

 • IJICC_logo

 • GMM_logo

 • FormGEN-logo

 • CU_logo

 • University_of_Chichester_new_logo_design

 • ISHOU UNIVERSITH

Bản quyền nội dung thuộc về Khoa Quốc tế- Đại học Đai Nam. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb