0936079616
khoaquocte@is-dnu.edu.vn

Gửi thông tin liên hệ

KHOA QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

Địa chỉ: 56 Vu Trong Phung St. Thanh Xuan Dist, Hanoi. Vietnam

Điện thoại: 0936079616

Hotline: 0936079616

Fax:

Email: khoaquocte@is-dnu.edu.vn

Website: http://is-dnu.edu.vn/

Đối tác / Partners

 • ATHE

 • SBP

 • iJET

 • IJPR

 • irate

 • UWS_logo

 • SRC_logo

 • LUC_logo

 • IJICC_logo

 • GMM_logo

 • FormGEN-logo

 • CU_logo

 • University_of_Chichester_new_logo_design

 • ISHOU UNIVERSITH

Bản quyền nội dung thuộc về Khoa Quốc tế- Đại học Đai Nam. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb