0936079616
khoaquocte@is-dnu.edu.vn

Journal of Talent Development and Excellence (SCOPUS)

Cập nhật: 26-05-2020 05:57:51 | Tạp chí hợp tác | Lượt xem: 729

Journal of Talent Development and Excellence (JTDE)

ISSN 1869 -0459 (print) / ISSN 1869 – 2885 (online)

JTDE là một tạp chí chuyên nghiệp gồm các nhà khoa học hoạt động trong các lĩnh vực phát triển tài năng, sáng tạo, xuất sắc và đổi mới. Với những mục tiêu chính là:  

 • -   Để bắt đầu, thực hiện và hỗ trợ nghiên cứu trong các lĩnh vực phát triển tài năng, sáng tạo, xuất sắc và đổi mới;
 • -   Để tập hợp tất cả những người quan tâm đến các lĩnh vực này để trao đổi ý tưởng và kinh nghiệm;
 • -   Để phổ biến kết quả nghiên cứu;
 • -   Để cung cấp một cơ sở dữ liệu cho các thành viên và các nhà nghiên cứu;
 • -   Để hỗ trợ phát triển và đánh giá các chương trình và nỗ lực giáo dục trong các lĩnh vực này.​

JTDE là hiệp hội toàn cầu duy nhất thuộc loại này, được thành lập cho các nhà nghiên cứu và chuyên gia. JTDE hợp tác với các chính phủ và các tổ chức liên quan với việc thúc đẩy tài năng, sáng tạo, xuất sắc và đổi mới trên toàn thế giới. Để phục vụ các mục đích của mình, JTDE tổ chức các hội nghị và hội nghị chuyên đề, và xuất bản một bản tin và một tạp chí. JTDE cũng cam kết xây dựng cầu nối giữa lý thuyết và thực hành, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục năng khiếu, nâng cao năng lực và phát triển tổ chức.

 

Đối tác / Partners

 • ATHE

 • SBP

 • iJET

 • IJPR

 • irate

 • UWS_logo

 • SRC_logo

 • LUC_logo

 • IJICC_logo

 • GMM_logo

 • FormGEN-logo

 • CU_logo

 • University_of_Chichester_new_logo_design

 • ISHOU UNIVERSITH

Bản quyền nội dung thuộc về Khoa Quốc tế- Đại học Đai Nam. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb