0936079616
khoaquocte@is-dnu.edu.vn

Giảng viên đại học hạng I phải có ít nhất 6 bài báo khoa học quốc tế ISSN

Cập nhật: 11-05-2020 03:25:57 | Tin tức | Lượt xem: 258

Giảng viên đại học hạng I phải có ít nhất 06 (sáu) bài báo khoa học là công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN..

Giảng viên đại học hạng I phải có ít nhất 06 (sáu) bài báo khoa học là công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN. Đó là một trong những nội dung Dự thảo của Thông tư: "Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập" mà Bộ GD&ĐT đưa ra lấy ý kiến góp ý.

Dự thảo Thông tư này áp dụng đối với viên chức giảng dạy trong các đại học, học viện, trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục đại học) và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thông tư không áp dụng đối với viên chức giảng dạy thuộc khối ngành công an, quân đội.

Link bài viết trên Dân trí: https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/giang-vien-dai-hoc-hang-i-phai-co-it-nhat-6-bai-bao-khoa-hoc-quoc-te-issn-20200501175951765.htm

 

Đối tác / Partners

 • ATHE

 • SBP

 • iJET

 • IJPR

 • irate

 • UWS_logo

 • SRC_logo

 • LUC_logo

 • IJICC_logo

 • GMM_logo

 • FormGEN-logo

 • CU_logo

 • University_of_Chichester_new_logo_design

 • ISHOU UNIVERSITH

Bản quyền nội dung thuộc về Khoa Quốc tế- Đại học Đai Nam. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb